دومین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS 2015

شبکه ایی از همکاران و مشتریان ما معتقدیم نتیجه حضور در یک سمینار علاوه بر بار علمی و بالا رفتن سطح دانش تخصصی، ملاقات و دیدار با همکاران و معرفی خود و محصولات و خدمات خود به سایرین و بررسی بازار و صنعت می باشد. چرا که در سمینار سراسری مراکز تماس بزرگان و فعالان این صنعت به همراه مشتریان این حوزه حضور دارند که این گردهمایی می تواند به اتفاقی عالی برای فعالین و مشتریان این صنعت تبدیل شود .

 • بررسی وضعیت کنونی صنعت مراکز تماس و پیشگامان آن در ایران و تحلیل فرصتها و چالشهای بازار ایران و بومی سازی صنعت
 • معرفی امکانات و تکنولوژی های جدید مراکز تماس بررسی تکنولوژیهای نوین جهانی در این عرصه و معرفی آنها
 • ایجاد یک زنجیره مدیریتی پویا بین ارائه کنندگان و مصرف کنندگان خدمات مرکز تماس ایجاد یک ارتباط حرفه ایی و موثر بین فعالین این حوزه
 • انتقال دانش و تجربیات روز دنیا در صنعت مراکز تماس Contact Center
 • بررسی دستاوردهای نوین مدیریتی در حوزه مراکز تماس در دنیا

محورهای سمینار با رویکرد تاثیر مراکز تماس در ميزان وفادارسازی مشتریان سازمان

 • استراتژیهای ارتباط با مشتربان در مراکز تماس
 • نقش مراکز تماس در ارتقاء برند سازمان
 • وفادارسازی مشتریان در مراکز تماس
 • مدلسازی CRM در مرکز تماس
 • دستاوردهای نوین در مراکز تماس
 • مدیران و کارشناسان سازمانهای ارائه کننده خدمات ، تکنولوژی و سایر امکانات مراکز تماس.
 • مدیران و کارشناسان سازمانهای بهره بردار مراکز تماس .
 • مدیران و کارشناسان سازمتهلي که می توانند از خدمات مراکز تماس برای پیشبرد خدمات و استراتژیهای سازمان خود استقلاه نمایند.
 • مشاهده نمونه های موفق و ناموفق مراکز تماس
 • ایجاد یک شبکه گسترده از مشتربان و همکاران در این صنعت
 • به روز کردن اطلاعات خود در صنعت مراکز تماس، امکانات، ظرفیت های موجود در کشور و دانش روز دنیا

سخنرانان سمینار ICCS 2015

خانم دکتر جواهردشتی

ایجاد ارزش پایدار در CRM

دکتر شهبازمرادی

اصول چیدمان منابع انسانی

دکتر منصوری

خدمات مشتریان در تجارت الکترونیک

مهندس قنادیان

مراکز تماس پویا

مهندس حسین نژاد

برون سپاری مراکز تماس

آقای احمد یوسف

آینده و چالشهای مراکز تماس