چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس

نسل آینده مراکز ارتباط - 7 دی ماه 1396

سمینار چهارم درباره ی چیست ؟

مرکز ارتباط(مرکز تماس) همیشه در خط مقدم پاسخگویی به انتظارات درحال تغییر سازمان و مشتریان آن می‏باشد و هیچ صنعت دیگری را سراغ نداریم که بتواند با چنین سرعتی خود را با این تغییرات سریع و روزافزون هماهنگ کند.مرکز ارتباط(مرکز تماس) در همه سازمان‌ها چه کوچک و چه بزرگ به عنوان یک ابزار کارآمد و مهم همیشه وجود داشته و خواهد داشت ولی قطعاً تغییرات مهمی در شکل استفاده و حتی قسمت‏های تشکیل‏ دهنده این ابزار به وجود آمده است. سرعت بالای رشد فناوری و مهم‏تر از آن، تغییر شیوه زندگی مشتریان به ما نشان می‏دهد که به‌ زودی تغییرات بنیادینی در نسل آینده مراکز ارتباط رخ خواهد داد که باعث تغییر در ماهیت و حتی ظاهر و عملکرد آنها نیز می‏گردد.

معرفی سوپر کارشناسان آینده مسیرهای ارتباطی جدید، کارکنان سازمان و از همه مهم‌تر مشتریانی که روز به روز توانمندتر و آگاه ‏تر می‏شوند، همه این‌ها در کنار مراکز ارتباط توانسته‏ اند به پیشرفت خدمات مشتریان در سازمان‏ها کمک کنند.

چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس

محورهای اصلی سمینار نسل آینده مراکز ارتباط

 • تحول در ارائه خدمات به مشتریان
 • مرکز تماس مرده است – مرکز تجربه طولانی زندگی می‏کن
 • حرکت از مرکز هزینه به مرکز فرصت‏ها
 • از سلف سرویس به سلفی سرویس
 • ارتباط خود را تا کجا می‏توانیم گسترش دهیم؟

این سمینار مناسب چه کسانی است؟

 • مدیران و سرپرستان مراکز تماس

 • کارشناسان با سابقه مراکز تماس

 • مدیران و کارشناسان خدمات مشتریان و CRM

 • مدیران و کارشناسان منابع انسانی

 • مدیران و کارشناسان تحلیل داده و آینده پژوهی

سخنرانان سمینار نسل آینده مراکز ارتباط

مهندس محمد علی قنادیان

 • مدیر سمینار سراسری مراکز تماس
 • مدرس دوره‏های مدیریت مراکز تماس
 • سخنران و مشاور مراکز تماس

پروفسور مارتین بوگدان

(ارتباط تصویری)

 • استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه فنی لایپزیگ آلمان
 • دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه توبینگن آلمان
 • استادیار گروه مهندسی علوم کامپیوتر در دانشگاه توبینگن آلمان

دکتر محمدرضا ده بزرگی

 • مؤلف کتاب مرجع “شبکه‌های سلولی”
 • مدرس دوره‏های تخصصی Big Data
 • فارغ‌التحصیل دانشگاه Emory آمریکا

بردکلولند

 • مدیرعامل انستیتو ICMI آمریکا
 • سخنران و مدرس حوزه مدیریت مراکز تماس
 • نویسنده کتاب مدیریت مراکز تماس

دکتر مصطفی امینی

 • استاد و مدرس دانشگاه
 • نویسنده کتاب معماری سرویس گرا SOA
 • دبیر کارگروه توسعه خدمات

سخنرانان سمینار نسل آینده مراکز ارتباط

دکتر سودابه زارع

نسل Z و انگیزش با تاکید بر مرکز تماس

خانم وحیده رهنما

تبدیل مراکز تماس به مراکز تجربه

دکتر ده بزرگی

کاربرد Big Data در CRM

دکتر امینی

تحول دیجیتال در مراکز تماس

مهندس قنادیان

مراکز تماس 2025

مهندس جهانیان

یادگیری ماشینی و Self Service

سمینار نسل آینده مراکز ارتباط در نظر دارد به روشهای استفاده از این تئوری در مراکز ارتباط با مشتریان پرداخته و تاثیرات آن را بررسی نماید.