سومین سمینار سراسری مراکز تماس

سمینار سوم درباره ی چیست ؟

ایجاد انگیزه و نگهداشتن کارشناسان مراکز تماس و ایجاد محیطی جذاب برای آنها معمولا بسیار سخت و استرس زاست . کار در مراکز ارتباط بسیار پیچیده و سخت است و در کنار بالا رفتن انتظارات مشتریان برای دریافت یک سرویس با کیفیت، ...
ICCS 2016

چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس

سمینار چهارم درباره ی چیست ؟

مرکز ارتباط(مرکز تماس) همیشه در خط مقدم پاسخگویی به انتظارات درحال تغییر سازمان و مشتریان آن می‏باشد و هیچ صنعت دیگری را سراغ نداریم که بتواند با چنین سرعتی خود را با این تغییرات سریع و روزافزون هماهنگ کند.
ICCS 2017

اولین سمینار سراسری مراکز تماس

سمینار مرکز ارتباط ایران 2014

بسیاری از تغییراتی که ما فکر می‏کنیم در آینده اتفاق خواهد افتاد، در حال حاضر اتفاق افتاده است.....
ICCS 2014

دومین سمینار سراسری مراکز تماس

فراتر از یک سمینار...

شبکه ایی از همکاران و مشتریان ما معتقدیم نتیجه حضور در یک سمینار علاوه بر بار علمی و بالا رفتن سطح دانش تخصصی، ملاقات و دیدار با همکاران و معرفی خود و محصولات و خدمات خود به سایرین و بررسی بازار و صنعت می باشد.
ICCS 2015