07
مرداد

مسابقات دارت بانک آینده و ارتباط فردا : در روز سه شنبه 7مرداد ماه در ساختمان بانک آینده در پارک فناوری پردیس آغاز شده است

مسابقات دارت بانک آینده و ارتباط فردا : در روز سه شنبه 7مرداد ماه در ساختمان بانک آینده در پارک فناوری پردیس آغاز شده است که از شرکت سفیر تعدادی شرکت کرده اند

ادامه مطلب

16
تیر

در تاریخ 16تیر96 دربام تهران سفیری ها و رهیابی ها هم شرکت کرده

دومین پیاده روی سراسری شهروندان بانک آینده .

ادامه مطلب

26
اردیبهشت

پنجمین دوره مسابقات دو پارک فناوری پردیس

26اردیبهشت پنجمین دوره مسابقات دو پارک فناوری پردیس برگزار شدکه از شرکت سفیر 6نفر شرکت کرده اند .

ادامه مطلب

22
اسفند

مسابقات جام سفیر

اولین دوره مسابقات فوتسال جام سفیر در سال 93 با حضور 24 تیم برگزار شد و با قهرمانی تیم اقتصاد نوین و نایب قهرمانی تیم خبر ورزشی خاتمه یافت.

ادامه مطلب