اجلاس سراسری مدیریت مشتری‌مداری

تندیس اجلاس سراسری مدیریت مشتری‌مداری...

اجلاس سراسری مدیریت مشتری‌مداری در تاریخ 30/7/96 روز یکشنبه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. تندیس اجلاس سراسری مدیریت مشتری‌مداری به شرکت سفیر آبی آرام تعلق گرفت و توسط جناب آقای مهندس علیرضا حسین‌نژاد مدیر عامل شرکت دریافت شد.