بازی دوستانه با بانک آینده

طی همکاری های بانک آینده و شرکت سفیر آبی آرام..

طی همکاری های بانک آینده و شرکت سفیر آبی آرام و طی تشکیل تیم فوتسال بانک آینده، روز دوشنبه 27/6/96 یک بازی دوستانه بین این دو تیم برگزار شد که در این بازی تیم بانک آینده با نتیجه 5 بر هیچ مغلوب تیم سفیر آبی آرام شد