سفیر قهرمان جام پارک فناوری پردیس شد

برای دومین سال متوالی تیم سفیر آبی آرام با برتری مقابل تیم مشاوران انرژی تهران، قهرمان ششمین دوره مسابقات فوتسال جام پارک فناوری پردیس شد. در این مسابقه که با حضور مسئولین شرکتهای راه یافته در دور نهایی و همچنین تماشاگران بیشمار آنها با شور و هیجان خاصی پیگیری شد

رای دومین سال متوالی تیم سفیر آبی آرام با برتری مقابل تیم مشاوران انرژی تهران، قهرمان ششمین دوره مسابقات فوتسال جام پارک فناوری پردیس شد. در این مسابقه که با حضور مسئولین شرکتهای راه یافته در دور نهایی و همچنین تماشاگران بیشمار آنها با شور و هیجان خاصی پیگیری شد، این تیم سفیر بود که با گل اول خود تعادل بازی را بر هم زد و در ادامه با ٢ گل دیگر با نتیجه ٣ بر ۰ نیمه اول را به پایان رساند، در نیمه دوم تیم مشاوران، بازی هماهنگ تری را از خودنشان داد اما قدر موقعیت های گل خود را ندانست! در نهایت این مسابقات با ادامه گلزنی تیم سفیر با نتیجه ۶ بر ٢ به اتمام رسید و جام قهرمانی توسط آقای مهندس حسین نژاد مدیر عامل شرکت سفیر آبی آرام به این تیم اهدا شد