نیمه نهایی و فینال مسابقات دارت ارتباط فردا

مرحله نیمه نهایی دوره دوم مسابقات دارت شرکت ارتباط فردا روز یکشنبه 29 مرداد بین چهار نفر برگزار گردید، در این مرحله آقای خانی با غلبه بر آقای طولابی و آقای عباسی با غلبه بر خانم احمدی به فینال این مسابقات راه یافتند.

مرحله نیمه نهایی دوره دوم مسابقات دارت شرکت ارتباط فردا روز یکشنبه 29 مرداد بین چهار نفر برگزار گردید، در این مرحله آقای خانی با غلبه بر آقای طولابی و آقای عباسی با غلبه بر خانم احمدی به فینال این مسابقات راه یافتند. در پایان مسابقات آقای محمدرضا خانی از شرکت ارتباط فردا به مقام اول، آقای کورش عباسی از شرکت ارتباط فردا به مقام دوم و آقای محسن طولابی از شرکت سفیر آبی آرام به مقام سوم دست یافتند.