پنجمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

سفیر آبی آرام در اسفند 1396موفق به اخذ گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گردید.

پنجمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران در روز دوشنبه مورخ 14/12/1396 در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.