درباره ما

شرکت سفیرآبی‌آرام در تابستان سال 1389 بعنوان مرکز تماس مشاع در ايران در اداره ثبت شرکت­ها و مالکيت صنعتي به شماره 383502 با سرمايه اوليه يک ميليارد ريال به ثبت رسيد و در تاريخ 24/5/1391 سرمايه شرکت به ده ميليارد ريال افزايش يافت و پس از ثبت و انجام مراحل اداری به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای و شورای عالی انفورماتیک کشور درآمد.

کارشناسان شاغل در شرکت سفیرآبی‌آرام به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند، دسته اول کارشناسان پاسخگویی می‌باشند که پس از سپری نمودن دوره‌های آموزشی با نرم‌افزار، خدمات و محصولات مشتریان آشنایی کامل پیدا نموده و به پاسخگویی به مشتریان می‌پردازند، این پاسخگویی‌ها در دو بخش تماس‌های ورودی از سوی مشتریان به مرکز تماس شرکت و تماس‌های خروجی که از سوی کارشناسان پاسخگو با مشتریان برقرار می‌شود خواهد بود، دسته دوم از کارشناسان شرکت کارشناسان بخش ستادی بوده که کارشناسان پاسخگو را پشتیبانی می‌نمایند.

شرکت سفیرآبی‌آرام به عنوان مرکز تماس با بکارگیری از آخرین دستاوردها و زیرساخت‌های فنی در صنعت Call Center و Contact Center درحال ارائه خدمات پاسخگویی بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته (7×24) به مشتریان بزرگ و کوچک فعال در صنایع کشور می‌باشد که به نظر می‌رسد با چشم‌انداز پیش رو و گسترش صنایع (هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر تعداد مشترکین) به یکی از قطب‌های صنعتی موفق در صنعت مراکز پاسخگویی مشاع در کشور تبدیل خواهد شد.