مدیریت شبکه اجتماعی ازطریق مرکزتماس:

امروزه حجم قابل توجه ایی از استفاده کنندگان اینترنت در دنیا از شبکه های اجتماعی به صورت فراگیر جهت برقراری ارتباط با امروز از مرز یک +Google و Facebook دیگران استفاده می کنند . جالب است اگر بدانید کاربران شبکه های اجتماعی نظیر میلیارد مشترک عبور کرده اند. در ایران در حدود 43 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که این مقدار یعنی بالای 53 % از جمعیت ایران که در نوع خود و با در نظر گرفتن زیر ساخت های نه چندان مناسب در ایران رقم بسیار قابل توجه ایی است .طبق اعلام در حال حاضر در حدود 11 ملیون حساب کاربری ایرانی در این شبکه اجتماعی فعال است .

جزئیات مقاله:

تاریخ انتشار: اسفند 1395

نویسنده: محمد علی قنادیان

عنوان: مدیریت شبکه اجتماعی ازطریق مرکزتماس

چکیده: مدیریت شبکه های اجتماعی از طریق مرکز تماس


برای دانلود باید وارد سایت شوید.